„Pentru fiecare om e un drum către fericire: acela pe care e chemat să meargă. Cei mai mulţi nu-l găsesc niciodată. Cei cuminţi încearcă până la moarte. Cei proşti se trântesc la pământ şi plâng că sunt nenorociţi."
Nicolae Iorga

ISTORICUL ŞCOLII:

 • 1925-1926 – este cea mai veche matricolă cu un total de 55 elevi
  – anul şcolar a fost format din 3 trimestre
  – orele se ţineau în casa parohială
 • 1929 – s-a construit o sală de clasă şi o cameră pentru învăţatorul satului
 • 1945-1946 – directorul I. Fleşeriu a înfiinţat internat pentru elevii din satele vecine şi apar în matricola din acel an calificativele
 • 1947-1948 – s-a înfiinţat o clasă pentru alfabetizarea a 30 adulţi pentru ciclul I-IV
 • 1948-1949 – şcoala primeşte denumirea: ŞCOALA ELEMENTARĂ MIRĂSLĂU
  – anul şcolar este format din 3 trimestre
  – aprecierea se face prin note de la 1 la 10
 • 1949-1950 – anul şcolar format din 2 semestre şi cu examen de absolvire a şapte clase
 • 1963 – s-au mai adăugat 3 săli de clasă la cele două existente
 • 1964-1965 – prima promoţie de opt clase
 • 1972 – s-au mai adăugat două săli de clasă la construcţia existent
  – Şcoala Miraslău a funcţionat cu ciclul primar simultan şi ciclul gimnazial cu un singur rând de clase
 • din 1997 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU funcţionează ca centru bugetar pentru toate şcolile din comună

Profilul actual al şcolii

Şcoala Gimnazială Mirăslău este o şcoala publica de stat care deserveşte comuna Mirăslău, iar pentru nivelul gimnazial satele: Ormenis, Cicău, Decea şi Lopadea Veche. Şcoala este situata la 500 m de la şoseaua E81, intre Aiud si Unirea, pe strada Principala nr.29, langa sediul Poliţiei.

 

E o clădire din cărămida in forma de L cu o suprafaţa de aproximativ 600mp.
Orele se desfăşoară intr-un singur schimb de la 8 la 14.

Şcoala cuprinde:
• 5 săli de clasa
• C.D.I.
• Laborator informatica
• Secretariat si contabilitate
• Cancelarie
• Grup sanitar cu apa curentă

Unitatea şcolara beneficiază de un grup de cadre didactice bine pregătit, închegat si preocupat de dezvoltarea personală si profesionala a fiecărui elev prin formarea competentelor necesare pentru o participare sustinuta la dezvoltarea societăţii si cunoaşterii.

Sistemul de valori pe care şcoala noastră îl promovează se referă la:
– crearea unui climat de încredere şi liberă exprimare;
– promovarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat;
– asigurarea unui proces educaţional de calitate;
– colaborarea cu consiliul consultativ al elevilor;
– recunoaşterea demnităţii şi valorii personale;
– recunoaşterea meritelor celorlalţi;
– promovarea unui ansamblu de norme moral – civice şi a unei conduite etice;
– dorinţa de afirmare şi introducerea ideilor novatoare;

VIZIUNEA, MISIUNEA ȘCOLII

Viziunea:

„Educaţia este cel mai important motor al schimbărilor sociale şi al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile, bazată pe cunoaştere. Tehnologiile informaţionale sunt cele care vor putea produce schimbarea în educaţie, pentru că aduc oportunităţi deosebite de predare şi învăţare. Promovarea unor noi tehnici de predare-învăţare în actul didactic, centrate pe elev, în care cunoaşterea se face prin descoperire şi cercetare (utilizarea bibliotecilor).

”Copii de azi vor conduce şi organiza statul de maine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! “

 Pornind de la această idee Şcoala Gimnazială Mirăslău îşi propune să stimuleze alternativele educaţionale de utilizare a tehnologiilor informaţionale în procesul de învăţământ şi activităţile educative cu rol activ-participativ.

Misiunea şcolii:

Misiunea reprezintă o succesiune de enunţuri, afirmaţii, exprimate în maxim 200 de cuvinte (maxim o pagină). Aceasta reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară.

Misiunea unităţii şcolare este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.

Misiunea şcolii va fi afişată la vedere, trebuie cunoscută şi asumată de şcoală şi de comunitate.

Din misiune derivă alte elemente ale proiectului de dezvoltare instituţională: scopuri, opţiuni strategice, paşi concreţi care trebuie parcurşi pentru atingerea scopurilor.

În modul de formulare al misiunii trebuie avut grijă ca elevii, părinţii, alţi membri ai comunităţii să înţeleagă despre ce este vorba. Misiunea se va referi la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate.

Misiunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele aspecte:

 • Dezvoltarea individuală a elevului;
 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;

Drept urmare Şcoala are următoarele misiuni cu caracter general:

 • Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
 • Şcoala satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.
 • Şcoala îşi propune sa dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor si îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalitatii lor. De asemenea, doreste sa devina o minicomunitate in comunitate, ordonata, atenta, bazata pe valorica respectul reciproc si autodisciplina, cu o personalitate bine definita ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală.
 • O şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură. Şcoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului. O şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în parteneriat la evenimentele definitorii
 • Dascălii şcolii noastre vin în sprijinul fiecărui elev, desăvârşindu-i educaţia, făcându-l să se simtă competent, autonom, în vederea creşterii şanselor sale de reuşită socială şi profesională.Meritul şcolii noastre este acela că oferă şanse egale tuturor elevilor, nu numai celor care ating performanţa

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

Şcoala noastră se vrea a fi o „organizaţie care învaţă”, pentru care creşterea, înţelegerea  şi împărtăşirea reprezintă calea cea mai scurtă către dezvoltare şi succes. Este locul în care se oferă o educaţie de bază, de calitate, egală tuturor elevilor indiferent de etnie şi mediu social, valorificând tradiţiile locale; având acces la informaţia de actualitate, într-un climat prietenos, de siguranţă.

Ca şi comunitate, şcoala, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi a utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi adaptabil unei societăţi dinamice.

EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
ÎNTR-O ŞCOALĂ PENTRU COMUNITATE

Ne poți contacta la telefon:

sau trimite un mesaj scris prin formularul de contact de mai jos:

© Școala Gimnazială Mirăslău. Toate drepturile rezervate.
Design Web: Emblematic.ro